Tehotenstvo

Alkoholu by ste sa mali v dobe tehotenstva vyhýbať – to platí i pre veľmi malé dávky

Tehotné ženy a dievčatá by alkohol nemali piť buď vôbec, alebo by sa pred konzumáciou alkoholických nápojov mali poradiť s lekárom – odborníci doposiaľ nedospeli k jednoznačnému názoru, aké množstvo alkoholu je v dobe tehotenstva bezpečné konzumovať, aby tým nebol ohrozený plod.

Pokiaľ žena konzumuje alkoholické nápoje v dobe tehotenstva, alkohol sa prenáša krvným obehom do placenty a ďalej do krvi plodu.

To môže mať dopady na zdravý vývoj plodu a spôsobiť vrodené alkoholové poruchy (FASD). FASD zahŕňa celý rad novorodeneckých porúch, ako napr. fetálny alkoholový syndróm (FAS).

Ľudia, ktorí utrpeli FAS môžu vykazovať anomálie v oblasti tváre, môžu trpieť spomaleným rastom alebo poškodením mozgu.

Medzi ďalšie novorodenecké poruchy spájané s pitím v dobe tehotenstva patria poruchy srdca a obličiek, nedoslýchavosť, slabozrakosť, rázštep pery, poškodenie mozgu a poruchy činnosti centrálnej nervovej sústavy.

Niektoré štúdie poukazujú na to, že umiernená konzumácia alkoholu v dobe tehotenstva nemusí mať na plod žiadne negatívne dopady. Lekári sa však doposiaľ nezhodli na tom, v akej miere sa dá pitie v dobe tehotenstva považovať za bezpečné. Pitie alkoholu v akejkoľvek fáze tehotenstva môže mať dopady na vývoj mozgu nenarodeného plodu.

Niektoré štúdie zistili, že intenzívne pitie môže byť spájané s neplodnosťou, obzvlášť u žien starších ako 30 rokov.

Nadmerné pitie na strane otca môže tiež spôsobovať zdravotné problémy u potomka, ako napr. poruchy kardiovaskulárneho systému, nízku pôrodnú hmotnosť a poruchy imunitného systému.