Srdce a kardiovaskulárny systém

Striedma konzumácia alkoholu môže byť prospešná srdcu aj kardiovaskulárnemu systému

Striedma konzumácia alkoholu môže pôsobiť ako určitá ochrana pred infarktom, cievnymi chorobami, mŕtvicou a úmrtiami v súvislosti s kardiovaskulárnym systémom. To platí najmä pre mužov stredného veku a starších, ako aj pre ženy po prechode.

Môže tomu tak byť preto, že alkohol napomáha zvýšiť koncentráciu lipoproteínov s vysokou hustotou (označovaných tiež ako ‚HDL’ alebo ‚dobrý cholesterol’) v krvi a má aj ďalšie priaznivé účinky na krv a cievy.

Dlhodobé intenzívne pitie alkoholu je však spájané s prípadmi hemoragického infarktu, kongestívneho zlyhania srdca a fibrilácie predsiení srdca.