Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Pitie alkoholických nápojov v kombinácii s riadením je nebezpečné

Riadenie pod vplyvom alkoholu je nebezpečné nie len pre vás, ale i pre vašich spolucestujúcich, pre chodcov, ďalších vodičov, alebo kohokoľvek a čokoľvek, čo sa vám dostane do cesty. Čím viac toho vypijete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že dôjde k nehode – v najhoršom prípade so smrteľnými následkami.

Riadenie vyžaduje najrôznejšie zručnosti, nakoľko cestné podmienky sa neustále menia. Vodič musí byť neustále pozorný, musí rýchlo reagovať na prípadné nebezpečné situácie, dobre vidieť a správne odhadovať vzdialenosť i rýchlosť. Alkohol má negatívny vplyv na niektoré telesné funkcie, napríklad ostrosť videnia, schopnosť správneho úsudku a rýchlosť reakcie. Pokiaľ sú tieto funkcie sťažené, pravdepodobnosť nehody rastie. Vodiči pod vplyvom alkoholu majú zároveň tendenciu nepoužívať bezpečnostné pásy a častejšie prekračujú rýchlostné obmedzenia, a tým výrazne zvyšujú riziko vážnych zranení i smrteľných nehôd.

Každej nehode, zraneniu alebo strate života v dôsledku riadenia v opitosti sa dá vyhnúť.

Predtým ako si sadnete za volant pod vplyvom alkoholu, chvíľku premýšľajte

Existuje rad osvedčených možností ako sa nezodpovednému a nebezpečnému riadeniu pod vplyvom alkoholu vyhnúť. Možno vyžadujú trochu viac plánovania, ale môžu zachrániť život, potenciálne ten váš.

  • Zvoľte si “šoféra večera“

  • Vezmite si taxi

  • Použite MHD

  • Požiadajte niekoho, aby vás vyzdvihol

  • Zariaďte si ubytovanie cez noc

Sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu sa nedá chápať ako ďalšia možnosť – je to nezodpovedné a môže to niekoho stáť život.

Tiež je to protizákonné

Riadenie pod vplyvom alkoholu nie je len nezodpovedné a nebezpečné: je zároveň aj trestné.

Pri riadení pod vplyvom alkoholu sa vystavujete trestnému postihu, ktorý môže zahŕňať vysokú pokutu, stratu vodičského oprávnenia, prípadne aj odňatie slobody. Väzenie za šoférovanie v opitosti vás môže pripraviť o vašu povesť, sebaúctu, rodinu, priateľov a možnosti kariérneho postupu.

V mnohých krajinách sa pristupuje k meraniu hladiny alkoholu (BAC) v krvi vodiča, aby sa stanovila miera opitosti v dobe odobratia vzorky.

BAC predstavuje koncentráciu alkoholu v krvi a vyjadruje sa ako hmotnostný pomer alkoholu v danom objeme krvi. Závisí na objeme vypitých alkoholických nápojov, rýchlosti konzumácie, ako rýchlo bol alkohol vstrebaný do tela a na rýchlosti metabolizmu.

Na hodnotu BAC má ďalej vplyv pohlavie konzumenta, objem telesného tuku, hmotnosť, množstvo potravín v žalúdku a ďalšie hľadiska. Hodnota BAC môže narastať aj potom, keď prestanete piť.

Povolené medzné hodnoty hladiny alkoholu v krvi u vodičov závisia na legislatíve jednotlivých krajín a môžu byť v rozmedzí od 0 % (žiadny alkohol) až cca 0,08 %.

Ak sa chcete vyhnúť početným dôsledkom, či už právnym, osobným alebo spoločenským, máte len jednu bezpečnú voľbu: pokiaľ pijete, nesadajte za volant.

Vytriezvenie

Pokiaľ ste pili, alkohol z tela dostane len čas.

Káva, studená sprcha, ani iné tzv. nápravy hladinu alkoholu v krvi neznížia, ani neznížia dopady alkoholu na vašu schopnosť bezpečne riadiť.