Rady ako piť s rozumom

Čo je to „striedme pitie“?

Žiadna definícia pre „striedme pitie“ neexistuje. Niekto uvádza, že je to také pitie, ktoré nespôsobuje problémy danej osobe a nemá dopady na ostatných. Iní uvádzajú, že sa jedná o také pitie, ktoré maximalizuje známe priaznivé účinky konzumácie alkoholu, bez toho aby došlo k výraznému nárastu rizík.

Pri posudzovaní týchto názorov sa môžete zoznámiť so všeobecnými radami a pokúsiť sa o porovnanie s vašou konkrétnou situáciou.

Ľudia totiž nereagujú na alkohol rovnako. Líši sa aj to, ako definovať „jeden nápoj“. A líšia sa vlastne aj zvyky a spoločenské konvencie jednotlivých krajín – čo sa môže považovať za striedme pitie v jednej krajine, nemusí byť akceptovateľné v inej krajine.

Tu sú rôzne definície striedmej konzumácie alkoholu podľa vlád niektorých štátov:

  • Spojené štáty: Dva nápoje denne pre mužov a jeden nápoj v prípade žien – uvádza sa, že pri dodržaní tohoto objemu konzumácie je spotrebiteľ dokonca čiastočne chránený pred srdečnými chorobami. Za jeden nápoj sa považuje približne malé pivo

  • Južná Afrika: Maximálne jeden nápoj (12 g alkoholu) denne v prípade žien a najviac dva nápoje denne u mužov

  • Veľká Británia: Hornou hranicou je 32 g alkoholu denne v prípade mužov a 24 g alkoholu denne pre ženy

Ako ste na tom vy?

Vždy berte do úvahy vašu konkrétnu situáciu, teda telesnú hmotnosť, vek, pohlavie, užívané lieky a zdravotný stav.

Pravdepodobne najlepšou radou je brať ohľad na vlastné hranice a pohovoriť si s lekárom o tom, aká miera konzumácie je pre vás optimálna.

Vždy berte do úvahy vašu konkrétnu situáciu, teda telesnú hmotnosť, vek, pohlavie, užívané lieky a zdravotný stav. Pravdepodobne najlepšou radou je brať ohľad na vlastné hranice a pohovoriť si s lekárom o tom, aká miera konzumácie je pre vás optimálna.