Pohľad ženy

Napriek tomu, že mnoho záležitostí týkajúcich sa alkoholu je rovnako dôležitých pre ženy aj mužov, ženy sa dostávajú do špecifických situácií alebo dokážu vycítiť problémy s alkoholom.

Buďte všímavá – môže od toho závisieť dobro vašich detí, rodiny alebo priateľov. Tým, že budete dobrým vzorom, môžete dať svojím deťom rodičovský dar. A pokiaľ vaši priatelia alebo rodina potrebujú pomoc, zistite, kde ju môžu získať.  

Urobte prvý krok

Veľa žien sa ocitne v situáciách, keď môžu iným poradiť alebo poskytnúť pomoc. Ženy zvyčajne majú bližšie k záležitostiam týkajúcim sa zdravia alebo emócií ako muži, a taktiež  môžu byť lepšie informované a všímavejšie k problémom.

Možno sa dostanete do situácie, keď vám bude robiť starosti, aký má váš priateľ/priateľka, partner alebo iný člen rodiny vzťah k alkoholu. Vy môžete byť prvá, ktorá si všimne ich problém a prvá, ktorá sa pokúsi im pomôcť.  

Pokiaľ máte obavy ohľadne niečieho pitia, buďte tam pre nich – rozprávate sa s nimi, počúvajte ich, strávte s nimi čas bez toho, aby sa konzumoval alkohol a podporujte ich v snahe získať profesionálnu pomoc.

Rozprávajte sa so svojimi deťmi o alkohole

Rodičia majú najväčší vplyv na správanie detí v súvislosti s konzumáciou alkoholu. Avšak, niektoré matky sa môžu cítiť bezmocné, obzvlášť ak ich deti sú ovplyvňované osobami, ktoré konzumujú alkohol vo veľkom množstve alebo ešte nedosiahli legálny vek na jeho konzumáciu.  

Výskum ukazuje, že rodičia majú značnú moc ovplyvniť svoje deti, aby dokázali povedať „nie“, pokiaľ na to nemajú legálny vek, alebo aby konzumovali alkohol rozumne a s mierou, keď tento vek dosiahnu.  Matky majú veľký vplyv na to, ako sa ich deti pozerajú na alkohol bez ohľadu na ich vek  - môžu sa s nimi rozprávať, informovať ich, počúvať ich názory a byť im dobrým vzorom.

Hovorte so svojimi deťmi včas a často, aby boli dobre informované ešte pred tým ako sa dostanú pod tlak rovesníkov, aby začali piť príliš skoro alebo príliš veľa.  Dôležité je byť „zúčastnený“.  Pokiaľ so svojim dieťaťom dobre komunikujete o jeho priateľoch, ich záujmoch a živote, rozhovor o alkohole bude prirodzenejší a efektívnejší.  

Namiesto poúčania, pokúste sa deti zapojiť do diskusie, pýtajte sa otvorenými otázkami na ich postoj. Ak máte priateľa, alebo príbuzného, ktorý má vedomosti z medicínskej oblasti týkajúcej sa rizika nadmerného používania alkoholu, napríklad zdravotnícky personál, nechajte ich o tom vášmu dieťaťu porozprávať.  Ak sa takáto problematika objaví v televízii alebo správach, využite to na nadviazanie rozhovoru s vašim synom alebo dcérou. Opýtajte sa ho/jej „Čo si ty myslíš o takejto situácii?“ a „Ako by si sa ty zachoval?“, povzbudí ich to k tomu, aby boli k vám otvorení a prijali zodpovednosť.

Konzumácia alkoholu mladistvými

Vo väčšine krajín na celom svete existujú prísne zákony, ktoré určujú minimálny vek na kúpu a/alebo konzumáciu alkoholu. Tieto zákony boli vydané z veľmi dobrých dôvodov a mali by byť brané veľmi vážne.  

Ľudia, ktorí sú pod zákonom stanovenou vekovou hranicou pre  konzumáciu alkoholu nemôžu alkohol konzumovať. Vaše deti  by mali byť oboznámené s týmito zákonmi a mali by si byť vedomé následkov vyplývajúcich z ich porušenia. Keď rodičia informujú deti a stanovia pravidlá, deti majú väčšiu tendenciu sa nimi riadiť.  

Buďte dobrým vzorom

Deti sa učia na príkladoch, a činy hovoria prinajmenšom tak jasne ako slová.

Spôsob, akým rodič konzumuje alkohol je kľúčovým faktorom v postoji dieťaťa k alkoholu.  Deti, ktorých matky zneužívajú alkohol majú omnoho väčší sklon k rovnakému správaniu. Pokiaľ chcete, aby vaše deti konzumovali alkohol zodpovedne keď dospejú, musíte sa správať rovnako zodpovedne.  

Priatelia a rodina

Možno vás zaujme správanie iných dospelých vo vzťahu k alkoholu. Vaši priatelia, partner, alebo dospelí členovia rodiny môžu začať piť takým spôsobom, ktorý pokladáte za  škodlivý pre nich samých alebo ich okolie. Tichý rozhovor a záujem môže pomôcť naštartovať dialóg a naviesť ich tým správnym smerom.  

Nečakajte až si to všimnú iní a urobte niečo. Ostatní ľudia nemusia byť takí všímaví ako ste vy. Dokonca môžu pitie ich priateľa/ priateľky nesprávne vnímať ako znak toho, ako dobre sa im darí sa vyrovnať s napätím a stresom – stále sú schopní si 'vyraziť a zabaviť sa'.

Pokiaľ máte starosť o niekoho pitie:

  • Povedzte im o svojich obavách vtedy, keď sú triezvi
  • Počúvajte ich a pokúste sa zistiť prečo majú pocit, že pitie im pomáha
  • Pokiaľ osoba prechádza obdobím stresu (napr. z dôvodu bolestnej straty, rozvodu, straty zamestnania) urobte si na nich viac času – osamelosť je častým dôvodom pre nadmerné pitie
  • Strávte s ním/ňou čas niekde, kde alkohol nie je dostupný – choďte do day spa (salónu krásy/wellness), na prechádzku, do galérie alebo kina.
  • Poukážte na problémy, ktoré ich pitie spôsobuje – napr. ako to ovplyvňuje ich vzťahy, prácu, alebo úlohu rodiča
  • Zistite si kde váš priateľ/ka, alebo člen rodiny môže získať radu alebo profesionálnu pomoc a poskytnite im kontaktné údaje – a choďte tam s nimi, ak majú pocit, že potrebujú vašu podporu.

 

Bezpečnosť pri nočnej zábave

Je potešením sa stretnúť s priateľmi na pive, ale prílišné pitie môže ohroziť vašu bezpečnosť.  Pokiaľ počas nočného posedenia vypijete príliš veľa, váš úsudok sa môže narušiť, budete menej všímavá k svojmu okoliu, čím sa nevedomky vystavíte riziku.

Pridávanie nebezpečných látok do nápojov

Pridávanie nebezpečných látok do nápoja s úmyslom poškodiť konzumujúceho je nelegálne. Symptómy závisia od druhu látky, ktorá bola do nápoja pridaná a príznaky zahŕňajú dezorientáciu, točenie hlavy, halucinácie, nevoľnosť a vracanie.

Do nápoja môže byť pridaná akákoľvek droga. Jednou z často používaných je flunitrazepham, známy aj ako Rohypnol alebo 'droga znásilnenia na rande'.

Aby ste sa chránili pred pridaním látok do nápoja, pite pivo z fľaše alebo plechovky – je ťažšie do nich pridať drogu. Taktiež nikdy nenechávajte váš nápoj bez dozoru a neprijímajte priamo nápoje od ľudí, ktorých nepoznáte a buďte opatrné pri spoločných nádobách s punčom, ktoré sú bez dozoru.   

Pokiaľ začnete mať príznaky ako následok toho, že do vášho nápoja bola pridaná látka, požiadajte o pomoc dôveryhodného priateľa/ku,  alebo zodpovednú osobu, ktorá riadi zariadenie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Agresivita

Nikto nemusí znášať nežiaducu agresivitu, ktorá môže viesť k zneužitiu a násiliu. Keď sa večer bavíte, je dôležité piť s mierou, aby ste si po celú dobu udržali kontrolu nad sebou a ostali všímavá voči svojmu okoliu.  Nadmerné pitie u žien zvyšuje pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami sexuálneho útoku alebo iných foriem násilia.

Nižšie je uvedených zopár podnetov o ktorých by ste mali porozmýšľať predtým ako sa stretnete so svojimi priateľmi:

  • Plánujte si posedenie v predstihu. Rozmýšľajte, kde sa stretnete. Je pravdepodobnejšie, že budete piť menej ak sa stretnete v reštauráciu a vychutnáte si nápoj spolu s jedlom, ako keď sa stretnete v napratanom, hlučnom bare.
  • Vypracujte si plán na koniec večera. Majte pri sebe čísla taxislužieb, ktoré sú  spoľahlivé, nepoužívajte nelicencované taxíky.  Ďalšou možnosťou je mať vopred určeného šoféra, na ktorého sa môžete spoľahnúť a ktorý neriadi, keď si vypije.
  • Pokúste sa cestovať v skupinách
  • Vždy majte pri sebe mobilný telefón


Najlepšou ochranou je zabezpečiť, aby ste nepili príliš veľa a vyhýbať sa ľuďom, ktorých spoločnosť si neželáte. Pokiaľ je niekto voči vám agresívny, slušne mu odpovedzte a odíďte.   Keď odchádzate zo zariadenia, nechoďte sama. Užitočné môže byť aj nosenie osobného alarmu. A samozrejme – nikdy nepite a nejazdite, ale zariaďte si to inak.

Ženy a práca

S rozvojom kultúrnych a spoločenských noriem (najmä v západných kultúrach) sa objavuje u žien vo zvýšenej miere tendencia osvojiť si životný štýl a spôsob pitia podobný mužom. Tradične, vo väčšine spoločností, kde sa alkohol konzumuje, pijú muži viac ako ženy, avšak v posledných desaťročiach sa tento rozdiel znižuje.   

Nárast konzumácie alkoholu ženami môže súvisieť s preberaním úloh, ktoré boli kedysi považované za tradične mužské – ako napr. vyššie vzdelanie, kariéra, vyššia finančná zodpovednosť za rodinu a iné záväzky a povinnosti. Ako sa úlohy menia, ženy si osvojujú životný štýl a spôsob pitia podobný mužom.

Bolo zistené, že so stúpajúcim príjmom rovnako muži tak aj ženy konzumujú viac alkoholu. Výskum v USA ukazuje, že ženy, ktoré pijú viac ako je priemer sú s najväčšou pravdepodobnosťou slobodné, rozvedené alebo žijú oddelene; nemajú deti; majú vyššiu úroveň vzdelania a pracujú v oblasti, ktorej dominujú muži. Výskum vo Veľkej Británii preukázal podobné výsledky. Znamená to, že úspešné, nezávislé, moderné ženy často pijú viac ako ich mamy a staré mamy.  

Keď si dáte pohárik s kolegami alebo na firemnom posedení, pamätajte, že vaše telo reaguje na alkohol inak ako u vašich mužských kolegov. Snažte sa neprispôsobovať tempo pitia svojim mužským kolegom, pretože alkohol môže ovplyvniť vaše telo rýchlejšie. Ak plánujete piť alkohol, postarajte sa o seba tým, že sa predtým najete a vypijete veľa vody.

Pre väčšinu ľudí – rovnako mužov ako žien – skúsenosť s miernou konzumáciou alkoholu je pozitívna a príjemná. Poznať svoje osobné limity a poradiť sa s lekárom  o tom aké množstvo alkoholu – ak vôbec nejaké – je pre vás vhodné, je tou správnou cestou pre každú zodpovednú ženu.

Má váš zamestnávateľ smernicu týkajúcu sa konzumácie alkoholu?

Mnoho vlád podporuje zamestnávateľov, aby prijímali jasné smernice týkajúce sa konzumácie alkoholu a mnohé spoločnosti to aj robia. V minulosti bolo prijateľné dať si  k obedu drink, ale v súčasnej dobe  mnoho zamestnávateľov to netoleruje, alebo zakazuje konzumáciu alkoholu počas pracovného dňa. Zamestnávateľ môže stanoviť akceptovateľnú výšku hladiny alkoholu v krvi  pre zamestnanca počas pracovnej doby. Takže, ak ste nadmerne pili predchádzajúcu noc, nasledujúci pracovný deň môžete byť nad stanoveným limitom a riskujete zamestnanie.

Jednoducho nemiešajte prácu a pitie. Niektorí zamestnávatelia, napríklad letecké spoločnosti majú nulovú toleranciu a trvajú na tom, aby v krvi ich zamestnancov bola počas pracovnej doby nulová hodnota alkoholu.

Ľudia, ktorí šoférujú alebo riadia stroje profesionálne si uvedomujú, že pravidlá týkajúce sa konzumácie alkoholu sú prísne, a ich akékoľvek porušenie môže znamenať porušenie zákona. Zdravotníci, polícia, vojenský personál a ľudia, ktorí sa starajú o deti patria k ďalším profesiám, ktoré podliehajú striktnej kontrole týkajúcej sa konzumácie alkoholu.   

Práca v pohostinstvách a reštauráciách

Veľa žien pracuje v zariadeniach, kde sa podáva alkohol. Kariéra v reštauračnom priemysle  môže byť obrovská zábava, ale niekedy aj výzva. Občas je nutné zákazníkom povedať „nie“ a tí to neprijímajú ľahko.

Mali by ste podstúpiť náležitý tréning /školenie týkajúce sa zvládania ľudí, ktorí sú podnapití a/alebo agresívni a toho, ako zvládnuť takéto situácie. Pokiaľ sa situácia vyostrí, mali by ste požiadať zodpovednú osobu zariadenia o riešenie, alebo ak ju predstavujete vy, tak požiadať úrady.