Pečeň

Nadmerná konzumácia alkoholu môže poškodiť pečeň

Pečeň odbúrava alkohol, aby mohol byť vylúčený z ľudského tela.

Dlhodobým nadmerným pitím alkoholu môže dôjsť k jej poškodeniu, dôsledkom čoho pečeň stráca schopnosť riadne alkohol odbúravať.

Medzi choroby pečene spájané s konzumáciou alkoholu patrí chorobné stukovatenie pečene (označované ako steatóza pečene), alkoholová hepatitída a cirhóza pečene. Niektoré zo symptómov týchto chorôb sú len podružné, avšak ďalšie dôsledky môžu byť veľmi vážne, ako sú napr. ťažké prípady žltačky, tvorba krvných zrazenín a v krajnom prípade aj smrť.

Choroby pečene spájané s konzumáciou alkoholu sa spravidla týkajú alkoholikov alebo osôb s dlhou históriou abusu alkoholu.

Čo je to cirhóza?

Cirhóza je pravdepodobne najznámejšia choroba pečene spájaná s nadmerným pitím alkoholu.

Ide o stav, kedy zdravé tkanivá pečene nahradzujú jazvy – samotné slovo 'cirhóza' znamená zjazvenie. Postupným vytváraním ďalších jaziev sa mení normálna štruktúra pečene a pečeň nemôže ďalej riadne fungovať.

Cirhóza pečene môže mať na zdravie človeka veľmi vážne dopady a v krajnom prípade môže viesť aj k úmrtiu.