Odborník radí

Fetálny alkoholový syndróm

      Fetálny alkoholový syndróm ( FAS) je vrodená chyba, ktorá vzniká pôsobením alkoholu na plod. Je charakteristická vzhľadom ale aj chovaním dieťaťa. Deti postihnuté FAS mávajú po pôrode nízku hmotnosť (hypotrofia), mávajú menší vzrast, môžu byť aj celkovo drobnejšie a od zdravých detí sa líšia aj v oblasti hlavy a tváre. K ďalším vzhľadovým anomáliám patrí  plochá stredná časť tváre, vyhladené filtrum (žliabok pod nosom), rôzne deformácie hornej čeľusti, pokles viečok, úzka štrbina medzi horným a dolným viečkom, mikrocefalus (malý mozog, drobná lebka).

     Okrem vzhľadu alkohol poškodí aj centrálnu nervovú sústavu (CNS) dieťaťa. Dieťa potom trpí zníženým IQ v dôsledku mentálnej retardácie. Mentálna retardácia je doživotný stav, ktorý si vyžaduje podľa svojho stupňa (ľahká, stredne ťažká, ťažká, hlboká) špeciálne prístupy a metódy v oblasti učenia, komunikácie a  porozumenia sveta okolo seba. Poškodenie CNS môže mať vplyv aj na citlivosť. Deti s FAS môžu byť precitlivené na hlasné zvuky, bolesť, zmeny tepla a svetla. Objavujú sa u nich aj poruchy spánku, hyperaktivita, poruchy pozornosti, ľahká unaviteľnosť.

     Na fetálny alkoholový syndróm sa tiež viažu niektoré choroby srdca, ľadvín a chronické problémy s dýchacími cestami.

     Alkohol sa z tela matky dostáva krvným obehovým systémom cez prívodné cievy maternice do placenty a následne do plodu. Pečeň plodu nedokáže alkohol odbúrať tak rýchlo ako pečeň matky, preto zostáva vysoká koncentrácia alkoholu v tele dieťaťa dlhšie ako v tele matky. Väčšina prípadov fetálneho alkoholového syndrómu vzniká, ak matka pije častejšie väčšie množstvo alkoholu. Neexistuje však žiadne bezpečné množstvo alkoholu, ktoré by neohrozovalo plod. I prípady jednorazového požitia väčšieho množstva alkoholu môžu mať za následok postihnutie dieťaťa. Budúca matka si musí predstaviť, že do jej plodu sa dostane také isté množstvo alkoholu ako do jej krvi, iba v pomere neporovnateľne väčšom, pretože plod má mnohonásobne nižšiu hmotnosť. Najlepšie pre matku i dieťa je teda jednoznačne vynechať v dobe tehotenstva alkohol úplne.

     Z hľadiska vzniku fetálneho alkoholového syndrómu je najnebezpečnejší fakt, že na začiatku tehotenstva matka často o svojom stave ešte nevie a v konzumácii alkoholu sa ešte neobmedzuje. Požitie alkoholu je nebezpečné v priebehu celého tehotenstva, nielen v prvom trimestri.

     Alkohol v tehotenstve môže okrem fetálneho alkoholového syndrómu spôsobiť aj potrat alebo poškodenie CNS dieťaťa bez tvarových anomálií tváre alebo tela. Deti alkoholičiek mávajú často problémy s učením, sú hyperaktívne, trápia ich poruchy sústredenia a poruchy chovania. V dospelom veku môžu byť samé ohrozené alkoholizmom. Obzvlášť nebezpečný je pôrod pod vplyvom alkoholu. Takto „opité“ dieťa často po pôrode umiera, pretože oddelené od krvného obehu matky nevie ešte samé alkohol odbúrať. Pre narodenie zdravého bábätka je preto dôležité chovať sa počas tehotenstva zodpovedne a alkoholu sa vyvarovať.

 

       Príbeh zo života:

     Honzík má teraz deväť rokov. Žije v ústave sociálnej starostlivosti, kde bol umiestnený po tom, čo bol odobratý rodičom. Jeho rodičia nezvládli starostlivosť o dieťa postihnuté FAS, ktorý mu matka sama spôsobila. Honzík bol odobratý ešte ako bábätko, ešte nemal ani rok. Stalo sa tak preto, lebo ho rodičia fyzicky týrali a zanedbávali. Po odobratí skončil najskôr s mnohými zlomeninami v nemocnici a potom v špeciálnom ústave pre deti do štyroch rokov. Keď vyrástol, bol premiestnený do väčšieho zariadenia.

     Dnes má Honzík dve diagnózy: fetálny alkoholový syndróm (FAS) a syndróm týraného dieťaťa (CAN). Vďaka FAS je Honzík iný: je maličký, vychudnutý, má širokú plochú tvár, krátky nízko položený nos, úzke oči -  jednoducho fyzické znaky typické pre toto postihnutie. Ale to je iba vonkajšia stránka. Honzík je iný aj vo vnútri. Má stredne ťažkú mentálnu retardáciu, je veľmi hyperaktívny a tiež precitlivený (hypersenzitívny). Veľmi ťažko znáša zmeny, nepohodlie, bolesť. Je tiež veľmi úzkostný, často plače. Vďaka deformovanej čeľusti mu zle narástli zúbky a nemôže hovoriť. Momentálne čaká na komplikovanú operáciu čeľusti. Rád by ale hovoril, preto sa snaží komunikovať rôznymi výkrikmi a s nadšením cvičí logopedické cvičenia. Používa i niektoré znaky zo znakovej reči a pomáha si komunikačnými kartičkami s obrázkami vecí, činností a miest. Honzíkove znížené IQ súvisí tiež s jeho zvláštnymi záľubami. Nehrá sa s hračkami tak ako iné deti. Ako sa čo používa a s čím si môže užiť zábavu, to všetko sa  musí učiť. Miluje pozornosť a veľmi rád sa mazná. Vie byť tiež veľmi veselý a rád robí šibalstvá.

 

 

  PhDr. Miluše Sadílková                                     Petra Dohnalová

    psychológ,  Sananim              ZŠ speciální a praktická Rooseveltova, Praha 6

 

 (prevzaté z webu napivosrozumem.cz)