Obsluha prístrojov a zariadení

Pokiaľ ste pili, neobsluhujte žiadne zariadenia.

Alkohol má negatívny vplyv na ostrosť videní, úsudok, koncentráciu, koordináciu a rýchlosť reakcie.

Pokiaľ ste pili, nemali by ste obsluhovať žiadne nebezpečná zariadenia ani nástroje. Niečo sa nemusí podariť, a často sa to tiež stáva. Musíte byť v strehu a mať veci pod kontrolou, aby ste nevystavovali riziku samých seba, ani ostatné osoby.

Príklad obzvlášť nebezpečných zariadení a nástrojov:

  • stroje na spracovanie dreva

  • rezné nástroje

  • elektrické zariadenia

  • nástroje vyvíjajúce teplo (napr. letovacia lampa)

  • rebríky (čokoľvek spojené s prácou vo výške)

  • motorizované stroje

  • stroje opatrené krytmi

  • stroje s nechránenými pohyblivými súčiastkami.

Riešením je premýšľať a plánovať vopred. Ak sa chystáte pracovať s nebezpečným zariadeniami alebo nástrojmi, nepite alkoholické nápoje.

Vždy predtým ako sa napijete, najprv svoju prácu dorobte!