O promileinfo.sk

Snahou stránky Promileinfo.sk je pomôcť ľuďom robiť informované rozhodnutia ohľadom pitia alkoholu.

Akciová spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku s jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Už viac ako 50 rokov zohráva významnú úlohu pri formovaní spoločenského prostredia a ovplyvňuje slovenské hospodárstvo a život v krajine. Spoločnosť patrí do regionálnej skupiny Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla po akvizícii piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností japonskou spoločnosťou ASAHI. Aj vďaka našej medzinárodnej skúsenosti sme presvedčení, že pivo absolútnej väčšine našich zákazníkov, ktorí pijú zodpovedne, pomáha spríjemniť život. Sme si ale vedomí aj toho, aký dopad má nezodpovedná konzumácia alkoholu na jednotlivcov aj celú spoločnosť.

Preto sme vytvorili túto stránku.

Jej cieľom je využiť virtuálny priestor a zvýšiť informovanosť o účinkoch užívania alkoholu. Promileinfo.sk poskytuje relevantné informácie o rizikách aj prínosoch striedmej konzumácie alkoholu. Dá sa využiť aj ako nástroj na osobnú kontrolu užívania alkoholu, ktorý je dostupný prakticky vždy, všade, bezplatne a úplne anonymne.

Veríme, že našimi aktivitami prispievame k propagácii pozitívneho prostredia, v ktorom majú ľudia striedmy a zodpovedný postoj k pitiu alkoholu. V rámci týchto aktivít podporujeme vlády, odborníkov na konzumáciu alkoholu, verejné zdravotníctvo a ďalšie subjekty pri riešení problému nezodpovednej konzumácie alkoholických nápojov. Okrem toho dodržiavame postupy, ktoré zaisťujú zodpovednú komunikáciu v oblasti marketingu aj predaja.

K dispozícii sú ďalšie informácie o tom, ako presadzujeme zodpovedné pitie, ako aj o našich podnikových prioritách, vrátane nášho Kódexu komerčnej komunikácie.