Mŕtvica

Konzumácia alkoholu môže zvýšiť, ale naopak i znížiť riziko mozgovej mŕtvice.

Mŕtvica nastáva v prípade prerušenia prívodu krvi do mozgu. V dôsledku toho odumierajú mozgové bunky, čo môže viesť k trvalej invalidite (s obmedzením fyzických i duševných funkcií), alebo dokonca k úmrtiu.

Medzi konzumáciou alkoholu a mŕtvicou je zložitý vzťah. Nadmerná konzumácia sa spája so zvýšeným rizikom mŕtvice, zatiaľčo ľahká až mierna konzumácia toto riziko pravdepodobne znižuje.

Zvýšené riziko

Intenzívna alebo nadmerná konzumácia alkoholu môže zvyšovať krvný tlak. Výsledky výskumu ukazujú, že riziko výskytu mŕtvice môže týmto narastať.

Znížené riziko

Niektoré štúdie ukazujú, že ľahká až mierna konzumácia alkoholu môže pred výskytom mŕtvice chrániť, pretože alkohol zvyšuje koncentráciu lipoproteínov s vysokou hustotou (označovaných tiež ako „HDL“ alebo „dobrý cholesterol“) v krvi a súčasne zabraňuje tvorbe krvných zrazenín.