Kde nájdete odborníkov

Odborným garantom kampane 9 mesiacov 0 promile je FAS centrum pri Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Informácie na tému poruchy fetálneho alkoholového spektra alebo ak potrebujete profesionálne poradenstvo, odborníkov nájdete v Ružomberku a Bratislave:

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok (odklik na www.fasedu.sk) 

Kontakt: Oľga Okáľová

Mail: olga.okalova@ku.sk             Tel:  0915 930 835

Web: www.fasedu.sk

Kontaktovať môžete za účelom preventívnych a terapeutických programov, sietí a koncepcií, riadenia, podpory a poskytovania multidisciplinárnej diagnostiky tímami špecialistov, ako aj ohľadom národnej koncepcie a vedecko-výskumných činností a akreditačnej, metodickej a vzdelávacej činnosti. “

Bratislave za účelom diagnostiky, terapie, poradenstva a vzdelávania v téme FASD môžete kontaktovať občianske združenie Centrum diagnostiky a terapie FASCINUJÚCE DETI ((odklik na : www.fascinujucedeti.sk)

Kontakt: Mgr. Zuzana Tomanová

Mail: tomanova@fascinujucedeti.sk        Tel: 0918 742 140

Web: www.fascinujucedeti.sk