Interakcia s liekmi

Kombinovať alkohol a lieky môže byť nebezpečné

Kombinovanie alkoholu s liekmi alebo liečivými prípravkami môže byť nebezpečné – či už sa jedná o voľnopredajné lieky alebo lieky na predpis. Obzvlášť opatrný by mali byť starší ľudia, nakoľko u nich je pravdepodobnosť užívania liekov vyššia a ich celkový zdravotný stav je všeobecne oslabený.

Existuje mnoho liečivých prípravkov, ktoré by sa s alkoholom nikdy nemali miešať. U ďalších prípravkov je potrebné dávať si pozor.

Čo sa môže stať?

  • Lieky by mohli mať vyšší účinok ako je pre organizmus bezpečné
    Alkohol môže zvyšovať účinky sedatív a liekov vyvolávajúcich spánok. To môže viesť k intenzívnejším prejavom ospalosti, hlbokému bezvedomiu, alebo dokonca k úmrtiu.

  • Môže dôjsť k zhoršeniu vedľajších účinkov liečiv
    Napríklad pri kombinácii alkoholu s aspirínom hrozí vyššie riziko vzniku žalúdočných vredov.

  • Môže dôjsť k zníženiu účinnosti liečivého prípravku
    Napríklad pri kombinácii alkoholu s liekmi pre diabetikov sa môže účinok týchto liekov znížiť, čo môže vyvolať nebezpečné kolísanie hladiny cukru v krvi. Alkohol môže ďalej pôsobiť proti účinkom antiretrovirálnych liekov užívaných pri liečbe ochorenia HIV/AIDS.