Cukrovka

Ľudia trpiaci cukrovkou by mali ku konzumácii alkoholu pristupovať opatrne

Ľudia trpiaci cukrovkou by mali k alkoholu pristupovať veľmi opatrne.

Americká diabetologická asociácia (American Diabetes Association) odporúča diabetikom iba ľahkú až striedmu konzumáciu alkoholických nápojov (najviac dva nápoje denne v prípade mužov a jeden nápoj u žien) – a to len so súhlasom ošetrujúceho lekára.

Niektorí diabetici by nemali piť vôbec, pretože alkohol môže ich stav zhoršiť. Napríklad diabetici s vysokou hladinou triglyceridov (určitý typ tuku obsiahnutý v krvi) by alkoholické nápoje nemali piť vôbec, pretože alkohol má vplyv na schopnosť pečene odbúravať tuk v krvnom obehu.

Alkohol a nástup ochorenia na cukrovku

Z výsledkov niektorých štúdií vyplýva, že ľahká až striedma konzumácia alkoholu môže vykazovať mierny ochranný účinok proti nástupu ochorenia na cukrovku druhého typu. Iné štúdie naopak uvádzajú, že u niektorých pacientov s cukrovkou druhého typu môže aj striedma konzumácia alkoholu spôsobovať nízku hladinu cukru v krvi.

Zápal pankreasu

Zápal pankreasu má súvis s ochorením na cukrovku. Dlhodobá intenzívna konzumácia alkoholu môže prispieť k zápalu pankreasu, čo môže následne viesť k ochoreniu na cukrovku.