9 vecí, ktoré by ste mali vedieť o Fetálnom alkoholovom syndróme

Môže negatívne ovplyvniť zdravie nenarodeného dieťaťa pitie alkoholu?

Áno, už aj jeden pohár alkoholického nápoja môže uškodiť vášmu dieťatu.

Chráni placenta plod dieťaťa v prípade, ak matka konzumuje alkohol?

Nie, placenta nijakým spôsobom nepôsobí ako ochrana pred konzumovaným alkoholom. Alkohol prechádza z krvi matky do krvi nenarodeného dieťatka, takže aj ono vlastne „pije“ alkohol.

Aké množstvo alkoholu skonzumovaného počas tehotenstva je pre vývoj dieťaťa škodlivé?

Nie je stanovené bezpečné množstvo. Preto je najbezpečnejšia úplná abstinencia počas tehotenstva, ideálne aj v období pred ním. To je ten najkrajší darček, aký môže dať matka svojmu dieťaťu.

Existuje fáza tehotenstva, počas ktorej by sa mohol piť alkohol bez obáv?

Nie. Alkohol prechádza z krvi matky do krvi dieťatka, takže aj nenarodené dieťa vlastne „pije“ alkohol. Ten je pre správny vývin dieťaťa nebezpečný počas celej doby tehotenstva.

Aká diagnóza môže vzniknúť, ak matka počas tehotenstva pila alkohol?

Diagnóza sa volá FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Je to diagnóza, ktorá zastrešuje poruchy fetálneho alkoholového spektra. Patrí sem fetálny alkoholový syndróm (FAS), parciálny FAS, statická encefalopatia a fyzické zmeny, alkoholom spôsobené neurorozvojové poruchy - ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder) a alkoholom spôsobené vrodené vývojové vady - ARBD (Alcohol Related Birth Defects).

Hrozí FAS len u detí, ktoré sa narodia ženám závislým na alkohole?

Nemusíte byť alkoholičkou a piť alkohol denne, aby sa vám narodilo dieťa s FAS. Každá žena, ktorá pije alkohol počas tehotenstva, môže závažne poškodiť zdravie svojho ešte nenarodeného dieťaťa.

Aké sú hlavné príznaky diagnózy FAS?​

Hlavným príznakom FAS je trvalé poškodenie centrálnej nervovej sústavy. Konzumácia alkoholu je nebezpečná v celom priebehu tehotenstva matky. Alkohol pôsobí toxicky na vyvíjajúce sa mozgové bunky a spomaľuje rast nenarodeného dieťaťa, čo sa môže prejaviť aj nízkou pôrodnou hmotnosťou, vývojovými vadami na tvári, problémami v učení a správaní.

Ako konkrétne sa môže FASD prejaviť, keď je dieťa s touto diagnózou staršie?

Deti s touto diagnózou majú napríklad zníženú schopnosť čítať, hláskovať, počítať, trpia adaptačnými poruchami, môžu byť precitlivelé alebo naopak málo citlivé na vizuálne podnety, dotykové, chuťové podnety, majú problémy s rovnováhou a koordináciou motoriky, vyvolávajú dojem neslušných a neposedných. Konkrétnych príznakov môže byť široké spektrum.

Kde nájdem viac informácií?

Poradcom počas vášho tehotenstva by mal byť váš gynekológ. Alebo sa môžete obrátiť na špecializované vedecko-výskumné pracoviská Centrá diagnostiky, terapie a prevencie FAS v Bratislave alebo v Ružomberku.