Čo je fetálny alkoholový syndróm?

 

 • Fetálny alkoholový syndróm je súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve.
 • Úplne rozvinutý fetálny alkoholový syndróm (FAS) sa vyskytuje u 0,2 - 2 detí z 1 000 živonarodených detí. Na Slovensku je to asi 250 detí ročne.
 • Poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) sa vyskytujú u 3 - 40 detí na 1 000 narodených detí, no počet takýchto detí nie je na Slovensku kvantifikovaný. U žien, ktoré konzumujú alkohol pravidelne, sa vyskytuje až u 30 % detí. Výskyt FASD medzi školákmi v USA a Západnej Európe sa odhaduje až na 2 - 5 %.
 • Znamená to, že FASD sa vyskytuje v populácií vo väčšej miere ako Downov syndróm, svalová dystrofia, alebo Spina Bifida („otvorený chrbátik").

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731384

Buďte zodpovedná mamička: Chráňte svoje dieťa už v brušku

Vraví sa, že žena by si počas tehotenstva mala dať to, na čo má chuť a nemala by si nič odopierať. Pri alkohole to však neplatí. Práve naopak. Len úplnou abstinenciou počas celých deviatich mesiacov sa môže vyhnúť ohrozeniu plodu. Matka by sa mala k svojmu dieťaťu správať zodpovedne ešte pred jeho narodením.

Úplnú abstinenciu počas tehotenstva podporuje aj herečka a speváčka Barbora Švidraňová. Pozrite si jej odkaz vo videu:

  Čo muži a téma FAS?

  V roku 2017 sme kampaň zamerali na slovenských mužov. Vyzvali sme ich, aby stopli pitie alkoholu a podporili tak svoje žienky počas tehotenstva.

  Z prieskumu vyplynulo, že až 45 % mužov na Slovensku by sa vzdalo počas partnerkinho tehotenstva pitia alkoholu. Takmer 80 % tehotných žien na Slovensku bol ponúknutý alkohol aspoň vo forme prípitku. Reakcia tehotných žien na ponúknutý alkohol bola vo väčšine prípadov odmietnutie, alebo iba symbolický prípitok, no 7 % žien sa priznalo, že alkohol vypilo.

  Ako môžu byť muži svojej partnerke počas tehotenstva oporou? Aj tým, že prestanú spolu s ňou konzumovať alkohol. Pár mesiacov abstinencie stojí za to mať zdravé dieťa.

  V roku 2017 podporili kampaň 9 mesiacov 0 promile aj títo muži. Pozrite si video:

   

  Osvetu potrebujú aj odborníci

  Vo verejnosti je skratka FAS známa veľmi málo. Lepšie to však nie je ani medzi odborníkmi z oblastí zdravotníctva, školstva či sociálnych služieb.

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, ktorý pripadá na 9. septembra, sme v roku 2018 v spolupráci s Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku pripravili prieskum medzi takmer 400 odborníkmi na Slovensku. Výsledky sú alarmujúce. Len 40 % z nich si pojem FAS pamätá zo štúdia na vysokej škole a v praxi ho zaregistrovala iba tretina. Len 30 % respondentov z oblasti školstva by vedelo realizovať vhodné edukačné aktivity k prevencii FAS na školách. Pozitívne však je, že viac ako polovica respondentov počas svojej praxe neodporučila tehotným pacientkam piť alkohol čo i len v malom množstve.

   

  zodpovedne-posolstvo2